Кодекс професійної етики спільноти гештальт-терапевтівПсихологи, що практикують Гештальт підхід. Чернівці | Психологи, що практикують Гештальт підхід. Чернівці

Кодекс професійної етики – це збірка внутрішніх правил професійної спільноти гештальт-терапевтів, який визначає рамки професійних стосунків між терапевтом і клієнтом, між терапевтом і групою, між терапевтом і супервізором, терапевтом і терапевтом, терапевтом і спільнотою, учасником навчальної програми і тренером. В основі цих стосунків лежать: Затвердження однакової цінності кожної особистості. Визнання унікальності кожної особистості, незалежно від расових, етнічних, релігійних, статевих і вікових відмінностей. Визнання значення автономії та саморегуляції особистості в контексті міжособистісних стосунків. Основні положення 1. Компетентність. Гештальт-терапевт визначає завдання психотерапії виходячи з тих своїх знань, вмінь та навичок, котрі необхідні для підтримки процесу розвитку особистості клієнта. У випадку, якщо терапевт не володіє необхідними професійними знаннями або навичками, він звертається за допомогою та співпрацею до відповідних спеціалістів, колег або супервізора.

Джерело: Кодекс професійної етики спільноти гештальт-терапевтівПсихологи, що практикують Гештальт підхід. Чернівці | Психологи, що практикують Гештальт підхід. Чернівці

Позначки