SCL-90R

SCL-90r (SYMPTOM CHECK LIST-90-REVISED) використовується для оцінки глибини психічних порушень, вивчення психічного стану, терапевтичної динаміки хворих соматичними хворобами, розладами харчової поведінки, алкоголізм та інші форми залежності.

Дозволяє оцінити такі показники:

  • рівень схильності до виникнення фізіологічних порушень у різних органах і системах, що виникає в наслідок афективної напруги (конфлікти, фрустрації, душевні страждання).
  • рівень схильності до нав’язливих станів, які мимоволі та багаторазово виникають в свідомості особистості, та/або нав’язливою тягою, яка має неподоланний характер, і виникає попри здоровий глузд, волю та відчуття людини.
  • рівень схильності до міжособистісної сенситивності, що проявляється в сором’язливості, незручності, відчуття не розуміння і ворожості з сторони оточуючи, відсутність симпатії та співчуття, невпевненість в собі.
  • рівень схильності до переважання продавленого настрою, упадку сил, загальмованості інтелектуальної і моторної діяльності, зниження вітальних спонук, песимістичних оцінках себе та свого положення в навколишній дійсності, послаблення інтересу до всього, переживання почуття провини, самотності, безвихідності ситуації.
  • рівень схильності до тривоги, схильність сприймати широке коло ситуацій як загрозу своїй самооцінці, престижу, самоповазі або життєдіяльності і реагуванню на ці ситуації відчуттям тривоги.
  • рівень схильності відчувати негативні емоції до оточуючих, які можуть проявлятись у відчутті розчарування, роздратування, неприязні, злості, негативних оцінках їх особистісних рис.
  • рівень схильності до нав’язливих, інтенсивних і неподоланних страхів, таких як страх певних ситуацій та спілкування, небезпечності оточуючого світу, дисфункції якогось внутрішнього органу або системи, насильство що до себе або до когось іншого а т.д.
  • рівень схильності до “застрягання” на емоційно важливих переживаннях, чутливості до дійсних або уявних несправедливостей, впертість та безкомпромісність у відстоюванню своєї позиції, прихильності до певних ідей, недовірливості, образливості, важкості в переключенні при раптовій зміні ситуації, тенденція до зовнішньо звинувачувальному типу “психологічного захисту”, раціоналізація проблем і труднощів які виникають.
  • рівень схильності до суб’єктивізму в сприйнятті та оцінці навколишньої дійсності, що може призводити до викривленого відображення реального світу, і заглибленість в світ власних уявлень та переживань.

Можна пройти опитування тут, для того щоб отримати результати зв’яжіться зі мною.

https://forms.gle/xJBCNjFrYLRBzs2i6

Позначки